Dữ liệu biên mục

Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76807
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Tình trạng vật lý: 342 tr.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử quân sự Việt Nam, Nghệ thuật quân sự
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Hồ Chí Minh học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư duy quân sự Hồ Chí Minh. Qua đó, có thể nhận thấy rõ nghệ thuật quân sự trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh có thể nói một cách bao quát là: Nghệ thuật “Toàn dân đánh giặc”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)