Dữ liệu biên mục

Hình học họa hình
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76799
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Quang Cự
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 241 tr.
Từ khóa: Hình học hoạ hình,  Mặt phẳng,  Đa diện,  Điểm,  Đường thẳng
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3289) Hình họa vẽ kỹ thuật, (02TDCNK) Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, (CTE2008) Vẽ kỹ thuật , (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giúp người học nắm vững phương pháp biểu diễn không gian hình học, đồng thời biết cách giải một số bài toán cơ bản liên quan đến các yếu tố hình học đó.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)