Dữ liệu biên mục

Hoá học hữu cơ phần bài tập. Tập 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76708
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Ngô, Thị Thuận
Thông tin xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 216 tr.
Từ khóa: Hóa học hữu cơ, Bài tập
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học hữu cơ
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3141) Tổng hợp hữu cơ , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: "Hóa học hữu cơ (Phần bài tập-Tập 2)" được biên soạn nhằm củng cố nâng cao kiến thức về hóa học hữu cơ cho sinh viên. Ebook gồm 2 phần: phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ, phần 2 là gần 400 bài tập kèm lời giải của 12 chương mục khác nhau gắn với chương trình Hóa học hữu cơ.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)