Dữ liệu biên mục

Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76632
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 163 tr.
Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo dục học
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách vừa mang tính tổng quan về giáo dục hòa nhập và quản lí giáo dục hòa nhập, vừa đề cập đến các hoạt động quản lí giáo dục cụ thể trong các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)