Dữ liệu biên mục

Dạy học tích hợp: Phát triển năng lực học sinh. Quyển 1, Khoa học Tự nhiên
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76500
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 345 tr.
Từ khóa: Khoa học tự nhiên , Giáo dục học , Giảng dạy , Năng lực học sinh , Dạy học tích hợp
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (TMT1407) Dạy học tích hợp Sinh học với các môn Khoa học tự nhiên khác, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Bộ sách Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (gồm hai quyển: Quyển 1. Khoa học Tự nhiên ; Quyển 2: Khoa học Xã hội) cung cấp một số cơ sở lí luận cần thiết về dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực, đổng thời giới thiệu các chủ đề tích hợp với các mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ đến tích hợp ở mức độ chương trình - ở đó coi Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội như một môn học.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)