Dữ liệu biên mục

Phương tễ học : Sách đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76442
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Y học
Tình trạng vật lý: 276 tr.
Từ khóa: Phương tễ học, Y học, Y học cổ truyền
Danh mục: Sách, Dược & Dược học, Y học
Môn học: (NHD) Ngành Hóa dược, (CHE3186) Dược học cổ truyền , (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Sách Phương tễ học được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo dục lâu năm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành cho sinh viên cũng như các đồng nghiệp trong chuyên ngành Y học cổ truyền.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)