Dữ liệu biên mục

Lịch triều hiến chương loại chí. Tập 1, Dư địa chí
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76412
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phan, Huy Chú
Thông tin xuất bản: Nxb. Trẻ
Tình trạng vật lý: 322 tr.
Từ khóa: Việt Nam , Lịch sử , Địa lý lịch sử , History
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (52220301) Ngành Triết học, (PHI3046) Đạo đức Nho giáo với đạo đức Việt Nam hiện nay, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú có giá trị như bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, cung cấp cho chúng ta những tư liệu lịch sử quý giá về địa lý, hành chính, về chế độ quan liêu, về ngoại giao, về văn học, về các nhân vật lịch sử...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)