Dữ liệu biên mục

汉语语音教程
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76367
Mã ngôn ngữ: zh
Thông tin xuất bản: Beijing Language & Culture University Press
Tình trạng vật lý: 200 页
Từ khóa: 汉语 语音 对外汉语教学 教材 , Tiếng Trung Quốc Giao tiếp , Tiếng Trung Quốc Phát âm
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220204) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NNTQ_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Part of the series of Undergraduate Course in Chinese for Non-Chinese Speakers, this textbook provides theoretical guidance on how to correct students pronunciation. Based on the international phonetic system, it covers all aspects of Chinese pronunciation.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)