Dữ liệu biên mục

Phương pháp số thực hành. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76011
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Văn Trản
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 561 tr.
Từ khóa: Phương pháp số, Toán học
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Tập 1 gồm 3 phần: Phần I. Các khái niệm cơ bản và một số công cụ tính toán đa dụng Phần II. Phương pháp số trong đại số Phần III. Giải số phương trình vi phân thường
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)