Dữ liệu biên mục

Kỹ thuật điện tử số
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76000
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Kim Giao
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 326 tr.
Từ khóa: Kỹ thuật số, Electronics, Mechatronics Engineering Technology, Điện tử, Điện tử số
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3372) Điện tử hạt nhân, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3372) Điện tử hạt nhân, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần lý thuyết giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện tử số, hiểu rõ nguyên lý hoạt động, chức năng của các vi mạch logic, biết được các phương pháp thiết kế logic để tạo được các mô đun tổ hợp lớn.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)