Dữ liệu biên mục

Lý sinh y học : sách chuyên khảo dành cho đại học và sau đại học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75699
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Y học
Tình trạng vật lý: 446 tr.
Từ khóa: Y học , Lý sinh
Danh mục: Sách, Y học, Giải phẫu, tế bào học, mô học người
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3811) Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y học, (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO2210) Lý Sinh học , (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO2507) Lý sinh học, (7720101) Ngành Y khoa, (BIO2210) Lý sinh học, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3811) Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y học, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Đây là cuốn sách giáo khoa cho sinh viên năm thứ nhất ngành y. Để có thể nắm bắt được các kiến thức mới về lý sinh, sinh viên cần được ôn luyện và hoc tập thêm các kiến thức mới về lý sinh. Cuốn sách được phân chia thành 10 bài, bài cuối cùng nêu một số nguyên lý kỹ thuật, cấu tạo thiết bị và khả năng ứng dụng trong thực hành y học của các phương pháp quang phổ, hiển vi, dùng tia X và các bức xạ ion khác. Trong mỗi bài còn lại, nội dung được trình bày thành 2 phần: phần đầu là ôn tập các kiến thức vật lý cần thiết và phần sau là các kiến thức lý sinh liên quan và ứng dụng của nó trong y học.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)