Dữ liệu biên mục

Kinh tế ngày nay
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75199
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Schiller, Bradley R.
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 1077 tr.
Từ khóa: Kinh tế, Kinh tế thế giới
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INE1151) Kinh tế vĩ mô 1, (INE1151) Kinh tế vĩ mô 1, (INE1151) Kinh tế vĩ mô 1, (INE1151) Kinh tế vĩ mô 1, (INE1151) Kinh tế vĩ mô 1, (INE1151) Kinh tế vĩ mô 1, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1: Những vấn đề cơ bản Phần 2: Nền kinh tế vĩ mô Phần 3: Nền kinh tế vi mô Phần 4: Nền kinh tế quốc tế và hệ thống cạnh tranh.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)