Dữ liệu biên mục

Dạy học hiện đại : Lí luận. Biện pháp. Kĩ thuật
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75181
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đặng, Thành Hưng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 439 tr.
Từ khóa: Giáo dục, Lí luận dạy học hiện đại
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (TMT1203) Chuyên đề chuyên sâu trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông, (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT2064) Lí luận, công nghệ dạy học hiện đại môn Lịch sử, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1 : Những vấn đề lí luận Phần 2 : Biện pháp và những ứng dụng Phần 3 : Kĩ thuật dạy học vi mô
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)