Dữ liệu biên mục

Độc học môi trường và sức khoẻ con người (in lần thứ hai)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75112
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 176 tr.
Từ khóa: Chất độc, Sức khoẻ, Ô nhiễm môi trường, Độc chất học
Danh mục: Sách, Dược & Dược học, Y học
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3269) Quản lý rủi ro độc chất, (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3065) Độc chất học đại cương, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1 . Một số khái niệm cơ bản về độc học, môi trường và sức khở con người…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)