Dữ liệu biên mục

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75045
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lưu, Đức Hải; Nguyễn Ngọc Sinh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 341 tr.
Từ khóa: Môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS3244) Quản lý môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần A: Lý thuyết phát triển bền vững Phần B: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)