Dữ liệu biên mục

Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74795
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiệp
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 384 tr.
Từ khóa: Tiếng Việt, Cú pháp
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (LIN6552) Ngữ nghĩa học, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (FRE2044) Ngữ nghĩa học, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN3072) Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận, (LIN3056) Nhập môn ngữ pháp chức năng, (LIN2036) Ngữ pháp học tiếng Việt, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày những quan điểm về vai trò của nghĩa trong phân tích và miêu tả cú pháp, nghĩa miêu tả, nghĩa tình thái, nghĩa chủ đề, nghĩa mục đích phát ngôn, những yếu tố chủ quan tính được mã hoá trong câu, câu và diễn ngôn và phác hoạ một khung miêu tả cú pháp tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp ngữ nghĩa
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)