Dữ liệu biên mục

Độc học môi trường và sức khoẻ con người
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74606
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh, 1950
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 176 tr.
Từ khóa: Môi trường , Ô nhiễm môi trường , Độc chất học
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình Độc học, Môi trường và Sức khỏe con người được biên soạn nhằm mục đích đào tạo học viên về: Cơ chế xâm nhập các độc chất vào cơ thể con người thông qua các con đường hấp thụ, phân bố và đào thải; Liên kết với các kiến thức về thực tế môi trường với các kiến thức khoa học có lien quan về độc học; Các nguyên tắc cơ bản để xây dựng, thiết kế các nghiên cứu về độc học, môi trường và sức khỏe con người.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)