Dữ liệu biên mục

Giáo trình công nghệ môi trường
Loại tài liệu: Giáo trình
Mã tài liệu: 74601
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh ; Trần, Yên ; Đồng, Kim Loan
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 257 tr.
Từ khóa: Công nghệ môi trường , Môi trường , Environmental engineering, Environmental protection
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3034) Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường , (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách trình bày các công nghệ xử lý chất thải
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)