Dữ liệu biên mục

Cơ học chất lỏng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74600
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Văn Cúc
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 220 tr.
Từ khóa: Chất lỏng , Cơ học chất lỏng , Cơ học lý thuyết
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO2202) Cơ học chất lỏng, (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3408) Cơ học chất lỏng, (MAT3420) Lý thuyết chảy rối, (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO2202) Cơ học chất lỏng, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về Cơ học chất lỏng, được biên soạn dựa trên những bài giảng nhiều năm của các thầy cô ngành cơ học, ngành khí tượng, Hải dương và Thủy văn của trường Đại học Tổng hợp trước đây, nay là trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)