Dữ liệu biên mục

International finance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74404
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Macmillan
Tình trạng vật lý: 516 p.
Từ khóa: International finance,
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Tài chính & Đầu tư
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This is a fully-revised and updated textbook on international finance, covering the major traditional and modern theories, along with empirical and applied topics. There are also new chapters covering derivative instruments such as swaps, options and futures, and updated coverage of the Euromoney and Eurobond markets.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)