Dữ liệu biên mục

Organizational Behavior (4th edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74290
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kreitner, Robert; Kinicki, Angelo
Thông tin xuất bản: Mc Graw Hill
Tình trạng vật lý: 776 tr.
Từ khóa: Organizational Behavior, Kinicki, Angelo, Title
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Part 1: The World of Organizational Behaviour Part 2: Individual of Behaviour in Organizational Part 3: Group and Social Processes Part 4: Organizational Processes Part 5: The Evolving Organizational
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)