Dữ liệu biên mục

Kiến trúc máy tính
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: 74162
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Đình Việt
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 280 tr.
Từ khóa: Kiến trúc máy tính, Computer architecture, Máy tính
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT2013) Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Computer Structure and Industrial Communication Networks , (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính Chương 3: Mức logic số Chương 4: Mức vi chương trình Chương 5: Mức máy thông thường Chương 6: Mức máy hệ điều hành Chương 7: Giới thiệu mức ngôn ngữ Assembly Chương 8: Các thiết bị ngoại vi Chương 9: Máy vi tính IBM PC.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)