Dữ liệu biên mục

Biển Đông. Tập 2, khí tượng thuỷ văn động lực biển
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74132
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 563 tr.
Từ khóa: Biển Đông, Hải dương học, Khí tượng thuỷ văn, Động lực biển
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3608) Hải dương học khu vực và Biển Đông, (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (EMA3094) Thủy động lực học - môi trường biển , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1: Khí tượng biển Phần 2: Thuỷ văn biển Phần 3: Động lực biển Phần 4: Khí tượng thuỷ văn, động lực biển dải ven bờ Việt Nam
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)