Dữ liệu biên mục

Thạch học các đá magma
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73942
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phan, Trường Thị
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 143 tr.
Từ khóa: Thạch học, Đá magma, Địa chất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NDCH) Ngành Địa chất học, (GLO2064) Thạch học và thạch luận, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I: Đại cương Chương II: Thành phần khoáng vật đá magma Chương III: Các thể đá magma trong vỏ trái đất Chương IV: Thành phần hóa học của đá magma Chương V: Cấu tạo và kiến trúc của đá magma Chương VI: Phân loại và đánh giá magma Chương VII: Nhóm đá siêu mafic Chương VIII: Nhóm đá mafic Chương IX: Nhóm đá trung tính Chương X: Nhóm đá axit Chương XI: Đá kiềm
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)