Dữ liệu biên mục

Cơ sở địa chất đệ tứ trong nghiên cứu địa mạo
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73941
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Đức Khả
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 208 tr.
Từ khóa: Trầm tích đệ tứ,  Địa chất,  Địa chất đệ tứ,  Địa mạo
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (GLO2069) Địa mạo, (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3239) Địa chất và Biến đổi môi trường trong Đệ tứ, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Lời nói đầu Chương 1. Những khái niệm chung về đại chất Đệ tứ Chương 2. Phân chia địa tầng trầm tích Đệ tứ và các vấn đề của địa tầng Địa tứ Chương 3. Các kiểu nguồn gốc cơ bản của trầm tích Đệ tứ và mối liên quan của chúng với các yếu tố địa hình Chương 4. Băng hà và giới sinh vật trong kỉ Đệ tứ Chương 5. Con người, các nền văn hóa khảo cổ và ý nghĩa địa tầng của chúng trong kỉ Đệ tứ Chương 6. Bản đồ đại chất Đệ tứ. Đặc điểm nội dung và mối tương quan giữa chúng với bản đồ địa mạo Tài liệu tham khảo
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)