Dữ liệu biên mục

Xói mòn đất hiện đại và các biện pháp chống xói mòn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73937
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Quang Mỹ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 266 tr.
Từ khóa: Biện pháp chống xói mòn đất, Xói mòn đất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3241) Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa mạo và tai biến thiên nhiên, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: I. Lịch sử nghiên cứu xói mòn đất II. Nghiên cứu quá trình xói mòn đất hiện đại III. Xói mòn đất khu vực
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)