Dữ liệu biên mục

Lý thuyết trường lượng tử
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73854
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Hà, Huy Bằng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 107 tr.
Từ khóa: Quá trình tán xạ, Trường lượng tử, Vật lý lý thuyết
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3514) Mở đầu về lý thuyết trường lượng tử , (PHY3378) Thực tập Vật lí năng lượng cao và vũ trụ học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 20140
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Giản đổ Feyman và áp dụng để tính toán các đại lượng đo được trong thực nghiệm Chương 2: Các quá trình tán xạ trong điện động lực học lượng tử, mô hình chuẩn và các mô hình chuẩn mở rộng Các quá trình rã trong mô hình chuẩn và các mô hình chuẩn mở rộng
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)