Dữ liệu biên mục

Học tốt tiếng Anh 6 : theo chương trình mới
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73627
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 121 tr.
Từ khóa: Tiếng Anh  Dạy và học (Phổ thông cơ sở),  English language Study and teaching (Secondary),  English language
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)