Dữ liệu biên mục

Giáo trình hướng dẩn thực tập ngoài trời về ô nhiễm công nghệ và đánh giá tác động môi trường
Loại tài liệu: Giáo trình
Mã tài liệu: 73544
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Yêm; Trịnh, Thị Thanh; Nguyễn, Mạnh Khải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 202 tr.
Từ khóa: Công nghệ môi trường, Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Environmental engineering, Environmental pollutants, Pollution
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần I: Những vấn đề chung về tổ chức thực tập Phần II: Nội dung thực tập
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)