Dữ liệu biên mục

Bàn về công tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân việt nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73529
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trường, Chinh; Hồ, Chí Minh; Lê, Duẩn; Võ, Nguyên Giáp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 242 tr.
Từ khóa: Công tác chính trị, Lực lượng vũ trang, Việt Nam
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học quân sự
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1965
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Đây là một cuốn sách tuyển, trích những ý kiến về công tác chính trị trong quân đội ta của Hồ chủ tịch, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)