Dữ liệu biên mục

Giáo trình kinh tế học vĩ mô
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73412
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 240 tr.
Từ khóa: Kinh tế học, Giáo trình
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INE1051) Kinh tế vĩ mô 3, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (INE1150) Kinh tế vi mô 1, (52220204) Ngành Sư phạm Tiếng Trung, (INE1050) Kinh tế vi mô, (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (INE1051) Kinh tế vĩ mô, (INE1051) Kinh tế vĩ mô 1, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I: Đại cương về kinh tế học vĩ mô và sự quản lí Nhà nước về kinh tế Chương II: Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân Chương III: Tăng trưởng kinh tế và chu kì kinh tế
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)