Dữ liệu biên mục

Địa chất môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73365
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Đình Hòe; Nguyễn, Thế Thôn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 233 tr.
Từ khóa: Biến động địa chất, Địa chất, Địa chất môi trường, Địa chất y học
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS4070) Thực tập thực tế, (NTVH) Ngành Thủy văn học, (GLO2007) Địa chất môi trường , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Môi trường địa chất và những đặc điểm của môi trường địa chất
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)