Dữ liệu biên mục

Nhập môn khoa học du lịch
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73318
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Đức Thanh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 209 tr.
Từ khóa: Du khách,  Du lịch,  Khoa học du lịch
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Địa lý & Du lịch
Môn học: (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3254) Địa lý du lịch, (7310630) Ngành Việt Nam học, (VLC3011) Du lịch Việt Nam, (TOU3030) Nghiệp vụ du lịch, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách giúp sinh viên có thêm kiến thức về ngành du lịch
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)