Dữ liệu biên mục

Biển Đông. Tập 1, Khái quát về Biển Đông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73254
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 230 tr.
Từ khóa: Biển Đông, Hải dương học, Sinh thái biển
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3608) Hải dương học khu vực và Biển Đông, (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3608) Hải dương học khu vực và Biển Đông, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1': Cấu trúc kiến tạo vừng Biển Đông#Chương 2: Địa hình và địa mạo đáy Biển Đông…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)