Dữ liệu biên mục

Hàm biến phức (in lần thứ 4)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73176
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Văn Khuê; Lê, Mậu Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 322 tr
Từ khóa: Hàm biến phức, Hàm chỉnh hình, Số phức
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần I: Cơ sở của hàm biến phức . Chương 1 . Số phức và dãy số phức Chương 2 . Hàm số biến số phức…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)