Dữ liệu biên mục

Học tốt tiếng Anh 7
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73141
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 144 tr
Từ khóa: Tiếng Anh, Dạy và học (Phổ thông cơ sở)
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách giúp học sinh hiểu rõ và sâu hơn kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa, đồng thời cung cấp thêm phần Tiếng Việt hỗ trợ cho học sinh có nhiều khó khăn…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)