Dữ liệu biên mục

Cơ học lý thuyết
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000005202
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đào, Văn Dũng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 284 tr.
Từ khóa: Cơ học, Giáo trình
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3133) Lý thuyết trường, (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3402) Cơ lý thuyết I, (MAT3403) Cơ lý thuyết II, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1 : Động học – Phần 2 : Động lực học – Phần 3 : Cơ sở của cơ học giải tích.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)