Dữ liệu biên mục

Studiod : Das Deutschbuch. Deutsch als Fremdsprache. A1.2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000005114
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Funk, Hermann; Kuhn, Christina; Nielsen, Laura; Rische, Kerstin; Lex, Beate; Redecker, Beate
Thông tin xuất bản: Cornelsen
Tình trạng vật lý: 169 s.
Từ khóa: Tiếng Đức, Ngôn ngữ, Ngữ âm
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NND_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Kaffee oder Tee? -- Sprache im Kurs -- Städte - Länder - Sprachen -- Menschen und Häuser -- Termine
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)