Dữ liệu biên mục

Grammatik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000004555
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Funk, Hermann; Koenig, Michael
Thông tin xuất bản: Langenscheidt bei Klett
Tình trạng vật lý: 161 s.
Từ khóa: Deutsch, Fremdsprache, Grammatik, Lehrmittel Deutschunterricht, Ausländer, Lehrmittel, Tiếng Đức, Ngữ pháp
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER3035) Phương pháp giảng dạy tiếng Đức, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (WOR9002) Sách ôn thi thực hành tiếng (A1, A2), (NND_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)