Dữ liệu biên mục

Kỷ yếu hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000004450
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thông tin xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 365 tr
Từ khóa: Tài liệu lưu trữ, Nghiên cứu khoa học, Khoa học xã hội
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Môn học: (7320303) Ngành Lưu trữ học, (ARO3035) Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần I . Tiềm năng và giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn -- Phần II . Nhu cầu và hiệu quả khai thác tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn -- Phần III . Các giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)