Dữ liệu biên mục

Luật đất đai
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000004359
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 162 tr.
Từ khóa: Luật đất đai
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (7380110) Ngành Luật, (BSL2020) Pháp luật về đất đai – môi trường, (BSL2026) Kỹ năng tư vấn pháp luật, (7380101) Ngành Luật Kinh doanh, (BSL1101) Luật đất đai - Môi trường , (BSL2027) Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai, (GLO2044) Quản lý tổng hợp tài nguyên, (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)