Dữ liệu biên mục

Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000004250
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Wiegmann, Hermann
Thông tin xuất bản: Königshausen und Neumann
Tình trạng vật lý: 435 s.
Từ khóa: Tiếng Đức, Văn học Đức, Deutsch, Literatur, Geschichte 1900-2000
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER2045) Ngữ nghĩa học tiếng Đức, (GER2055) Văn học Đức 1, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NND_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)