Dữ liệu biên mục

Điện hoá học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000004196
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Xuân Sén
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 349 tr.
Từ khóa: Hóa học, Điện hóa học
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa lý
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1085) Thực tập hóa lý 2 - phần 1, (CHE2008) Thực tập hóa lý 2 – phần 2, (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3145) Ăn mòn và bảo vệ kim loại , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)