Dữ liệu biên mục

Học tốt tiếng Anh 8 : theo chương trình mới
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003693
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 154 tr.
Từ khóa: English language, Study and teaching (Secondary)
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)