Dữ liệu biên mục

Môi trường nhiễm xạ và kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003341
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đặng, Huy Uyên
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 140 tr.
Từ khóa: Kỹ thuật hạt nhân, Môi trường nhiễm xạ, Phóng xạ, Vật lý hạt nhân
Danh mục: Sách, Vật lý
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3812) Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích môi trường, địa chất, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3246) Vật lý môi trường, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3812) Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích môi trường, địa chất
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: một số kiến thức chung về tình trạng bức xạ và phóng xạ môi trường; Chương 2: Độ phóng xạ trong các mẫu môi trường; Chương 3: Các phương pháp làm giàu mẫu môi trường...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)