Dữ liệu biên mục

Thạch học các đá biến chất
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003340
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phan, Trường Thị
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 100 tr.
Từ khóa: Thạch học, Đá biến chất, Địa chất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NDCH) Ngành Địa chất học, (GLO2064) Thạch học và thạch luận
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Các yếu tố và các dạng biến chất; Chương 2: Tướng biến chất; Chương 3: Khoáng vật biến chất...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)