Dữ liệu biên mục

Khí tượng vệ tinh
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: TL000003333
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Văn Tuyên
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: 166 tr.
Từ khóa: Khí tượng vệ tinh, Vệ tinh
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3308) Khí tượng rađa và vệ tinh
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Lời nói đầu Chữ viết tắt trong giáo trình Chương 1. Khí tượng vệ tinh và quá trình phát triển Chương 2. Cơ sở lý thuyết về vệ tinh khí tượng Chương 3. Phân tích ảnh mây vệ tinh Chương 4. Ứng dụng phân tích thời tiết nhiệt đới
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)