Dữ liệu biên mục

Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003297
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Tân Tiến; Nguyễn, Đăng Quế
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 135 tr.
Từ khóa: Dự báo thời tiết, Khí tượng học, Phương pháp thống kê vật lý
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3309) Thống kê trong khí tượng, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)