Dữ liệu biên mục

Sinh thái học : Phần thực tập
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003252
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh; Lưu, Lan Hương
Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 99 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Sinh thái học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Sinh thái học
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)