Dữ liệu biên mục

Mạng máy tính
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003250
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Hồ, Đắc Phương
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 388 tr.
Từ khóa: Máy vi tính, Thiết bị mạng, Tin học, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính
Môn học: (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính, (INT2209) Mạng máy tính
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Mạng truyền thông và công nghệ mạng, mô hình OSI; Tầng ứng dụng: tầng giao thức; world wide web, truyền file, dịch vụ tên miền; các ứng dụng theo kiến trúc ngang hàng; Tầng giao vận: Dịch vụ và nguyên tắc của tầng giao vận, UDP-Giao thức không hướng nối, Các nguyên tắc truyền dữ liệu tin cậy, TCP-Giao thức giao vận hướng nối; Tầng mạng: các mô hình dịch vụ của tầng mạng, các nguyên lý định tuyến, Internet ptotocol, định tuyến trên internet, cấu tạo của thiết bị định tuyến, cơ chế dịch chuyển địa chỉ, kiểm soát tắc nghẽn; Tầng liên kết dữ liệu: Các khái niệm chung, dịch vụ của tầng Datalink, kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi, giao thức đa truy cập mạng và cục bộ, Địa chỉ LAN và ARP, Ethernet, HUB, BRIDGE và SWITCH, mạng lan không dây, PPP-Giao thức nối điểm, mạng riêng ảo (VPN)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)